Category Archives: betyg

Det här med betygen, usch vad svårt!

Jag har aldrig behövt sätta betyg. Bedömt elever har jag gjort, rättat nationella prov har jag gjort men aldrig det där slutgiltiga betyget. Och jag är glad för att jag sluppit. Det är väldigt viktigt att hålla reda på var varje elev står i sin utveckling och vilken kunskap de skapat och ATT de faktiskt utvecklas, men att sedan gradera människor har jag fortfarande svårt för.

Nu fick jag ett tips om att det florerar missuppfattningar om betygsättningen bland lärare i Sverige.
-Man måste prestera A på allting för att få A, läser jag i en artikel i Skolvärlden.
Enhetschef Karin Hector-Stahre svarar:
Missuppfattningen skulle kunna handla om att bestämmelsen – för att få ett E, C eller A så ska man uppfylla alla delarna av kunskapskraven som krävs för det betyget – övertolkas till att gälla alla uppgifter eleven gör.
Vidare står det,
För att få A i betyg ska man, vid kursens slut, ha uppnått A i alla delar av kunskapskraven. Det betyder dock inte att det inte skulle finnas utrymme för utveckling under kursens gång. Det betyder inte heller att eleven måste ha A på varenda uppgift eller på varje område som tas upp under kursen.

Som jag sa i början, vilken tur att jag slipper!  Läs artikeln alla ni som är betygssättare.

Annonser