Category Archives: Digital kompetens

Att leda i tekniktäta klassrum

Nu har Skolverket släpp en till kurs i sin Lärplattform kring digitalisering av skolväsendet.

Den heter Att leda i tekniktäta klassrum och ser lovande ut. Arbetslaget kan bland annat läsa artiklar från våra mest meriterade pedagoger som utvecklat IT i sin undervisning. De kan dessutom beställa en föreläsning via Skype speciellt för det egna arbetslaget. Tanken är också att varje pedagog ska genomföra något i sin klass och reflektera kring det tillsamman med sina kollegor.
Några av modulerna är inte klara ännu men det finns redan en hel del att jobba med. Det finns också tips till den som fungerar som handledare.
Återstå att se om någon skola hoppar på detta…

Annonser

Programmering kommer i kursplaner

Hittade sidan Teachershack om Dansprogrammering där eleverna kan förstå själva principen om kodning. Det finns tips på kommandon man kan använda för att få  ”robotar” (dvs några elever som vill ställa upp och spela robotar) att dansa.

dansprogr

Försök dansa det här du 😉

Någon som vill prova i sin klass? Hör av dig om hur det går, kanske flera lärare som vill prova innan det kommer in i kursplanerna?
(Se nedan hur förslaget ser ut).

Skolverket lagde nämligen fram en Nationell strategi för skolans digitalisering för regeringen i april. I den står det bland annat om att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Att huvudmannen ska se till att  det finns tillräcklig infrastruktur, i vilken också ingår teknisk och pedagogisk IT-support samt att varje elev från årskurs 1 har varsitt digitalt verktyg. Visionen är att detta ska nås till 2020.

De har också lämnat in ett förslag till förändringar i kursplanerna, samt en utredning om digitala nationella prov.

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.
  • I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.
  • I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

 

Malmö stad om digitala klassrum

På Rosengårdsskolans mellanstadium arbetar elever och lärare papperslöst. Istället för stenciler och lappar används digitala klassrum. Uppgifter, planeringar, filmer och mycket annat samlas på ett och samma ställe. Med hjälp av de digitala klassrummen upplever lärarna att stressen minskar och att samplanering förenklas.

Läs artikeln på deras pedagogwebb

Pedagog Malmö

Eller se filmen där de berättar

Malmö lärare berättar

Whiteboard på nätet

hqdefaultEn resurs på internet som kan användas för att elever ska bli interaktiva deltagare i din lektion och främja kamratlärande och reflektion. För formativ undervisning kort sagt!

  • Det krävs ingen registrering varken av lärare eller elev.
  • Det är gratis (det kommer en betalversion senare som möjliggör att läraren har ett permanent klassrum. I dag är det här och nu som gäller sedan försvinner de.)
  • Superenkel att använda men eleverna måste ha digitala verktyg.

www.whiteboard.fiwhiteboard_kids

Säker på Internet -juste på nätet!

Vill dela med mig av några tips på hur man kan arbeta förebyggande eller på förekommen anledning kring hur man ska vara mot varandra på Internet. Hur vi i skolan kan lära barn och ungdomar att tänka på konsekvenserna av sitt handlande i vanliga livet men också på Internet.
När fler och fler av våra elever får tillgång till digitala verktyg kommer vi att se ett större behov av att arbeta med detta.
Förra våren hade jag föreläsningar för föräldrar i Ås.
Se mina presentationer från detta tillfälle här

För arbete i klassrummet finns bra material från Statens Medieråd. Alla med lärarhandledningar och lektionsförslag.
För de yngsta Nosa på nätet
Åk 4-6 Jag<3 Internet
Åk 4-6 Filmoteket har en serie från UR om flera saker att beakta när man är på internet, källkritik, trygghet mm Enter
Åk 7-9 Jag ❤ Internet
Åk 7-9 material om Nohate i skolan

Mer från UR

Film om mobbning

Film om Internetsäkerhet
http://urskola.se/Produkter/183889-Pirr!-Vara-van-online

Ny resurs hos Filmoteket

För lärare i Krokoms kommun och andra kommuner som har abonnemang med dem.

Filmoteket har kommit med en ny resurs som de kallar för Digital pedagogik. Det är ett samarbete med Mediapoolen AB och vi har fri tillgång till den.
Logga in som vanligt så finns en länk till vänster på sidan.
dig pedDär finns
Teman,
Bloggar,
Jag lär mig svenska (som inte fungerar idag) och
Skapa musik.
Jag har bara hunnit gå in i filmpedagogens blogg och blivit lycklig för jag hittar filmen ”En ö i havet”, som är en jättebra serie. Där finns lärarhandledning, frågor till elever och koppling till läroplanen. Kanske främst för mellanstadiet men kan också fungera för högstadiet.
Där ligger också fler tips på filmer och handledningar till dessa, flest för lågstadiet.
Digital pedagogik innehåller också fler bloggar:
Filmtipsbloggen, Skolbiblioteksbloggen, däremot E-boksbloggen är kanske lite svår att använda för oss eftersom att vi inte har abonnemang på strömmande böcker men vi har ju Inläsningstjänst och böckerna kanske finns där.

Hoppas de fortsätter att utveckla det här!
Dela gärna med er om ni testar något annat i Digital pedagogik.

Att välja digitalt verktyg

Vill dela med mig av ett blogginlägg av Caroline Åkesson från Svedala kommun. Hon är förstelärare i matematik och de har varit med i Mattelyftet. I Mattelyftet finns ett stöd för analys av digitala program varor. Jag tror att detta dokument kan användas av arbetslag för att diskutera hur man använder digitala verktyg överhuvudtaget inte bara i matematiken.

Jag tycker framförallt om frågeställningarna:
Vilket syfte vill du att programvaran ska ha?

  • Verktyg för läraren, eleverna eller båda parter?
  • Vilka förkunskaper har eleverna gällande digital teknik
  • Ska eleverna färdighetsträna, utforska, upptäcka eller lösa problem

Stöter ibland på förhållningssättet att digitala verktyg ska vara en avkoppling, eller ett sätt att göra något tråkigt ( träna glosor, multiplikationstabellen ex.) roligare.
Barn och ungdomar är idag så vana vid digitala verktyg att de inte kan lockas att jobba mer bara för att det sker på ett digitalt verktyg. Vore roligare kanske att få utforska och upptäcka och producera saker digitalt. Mindre tid att färdighetsträna till mer tid att inhämta kunskap och redovisa dem för andra, kanske för fler än de som går i klassen?