Category Archives: Pedagogik

Eminent genomgång av Classroom

Jag dammsuger ju webben emellanåt efter bra resurser som jag själv inte hinner skapa. Just nu är jag ofta ute i klasser och lär ut hur de ska arbeta i GAFE. Antingen med Drive- docs- dela eller i Classroom.
Vår granne Östersund har en resurs i Manuel Lindström som arbetar på kastalskolan. Han har gjort mycket bra genomgångar av mycket av det du som lärare kan använda i GAFE. Jag fastnar vid hans filmer om Classroom. Jag ska nämligen träffa kulturskolan och modersmålslärare vecka 44, de använder iPad som arbetsverktyg, så filmerna Manuel ger mig en bra överblick av vad som går att göra på Ipad och vad man måste använda en webb-läsare till. Vill nu dessa lärare börja jobba i Classroom, får vi väl se till att de har det verktyg de behöver för att arbeta.

Länk till Manuels filmer Digipedagog

Annonser

Programmering kommer i kursplaner

Hittade sidan Teachershack om Dansprogrammering där eleverna kan förstå själva principen om kodning. Det finns tips på kommandon man kan använda för att få  ”robotar” (dvs några elever som vill ställa upp och spela robotar) att dansa.

dansprogr

Försök dansa det här du 😉

Någon som vill prova i sin klass? Hör av dig om hur det går, kanske flera lärare som vill prova innan det kommer in i kursplanerna?
(Se nedan hur förslaget ser ut).

Skolverket lagde nämligen fram en Nationell strategi för skolans digitalisering för regeringen i april. I den står det bland annat om att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Att huvudmannen ska se till att  det finns tillräcklig infrastruktur, i vilken också ingår teknisk och pedagogisk IT-support samt att varje elev från årskurs 1 har varsitt digitalt verktyg. Visionen är att detta ska nås till 2020.

De har också lämnat in ett förslag till förändringar i kursplanerna, samt en utredning om digitala nationella prov.

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.
  • I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.
  • I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

 

GAFE för fritidshemspersonal i Krokom

cropped-krokoms_kommun1.png

Jag har i tre dagar träffat fritidshemspersonal från Krokoms kommun som fått inloggning i GAFE och lärt sig använda det som stöd för eleverna i samverkan med skolan eller för sin egen verksamhet.

Många intresserade och medvetna pedagoger. KUL!
Nu är det fritt för dem att utveckla arbetet med IKT eller MIK på fritids.
Länk till min presentation
symbol

Lässtrategier – skrivprojekt

Inspiration för de som arbetar med läsprojekt och språkutveckling.
Josef Sahlin delar förtjänstfullt med sig av sina projekt.
Han beskriver på ett enkelt sätt på sin blogg hur han arbetar i en längre process med läsning och skrivande på mellanstadiet och uppåt.
Till exempel Monstret som riktar sig till åk 3-6. Eleverna ges bestämda förutsättningar för att skriva nio kapitel. Det handlar också om att ta del av kamraters texter och annan litteratur.
Du hittar en lärarhandledning här.

Verkar det inte spännande? Jag kommer gärna ut till klasser i Krokom och hjälper till med att genomföra att sådant projekt kopplat till att använda våra digitala verktyg.
Hör bara av dig!

lasastrategier

Lästrategier av Josef Sahlin     CC-BY-NC-ND

 

Ge föräldrar tillgång till sammanfattningar i Classroom

Google har nu gjort det möjligt att dela information om elevernas arbeten i Classroom till föräldrar utan att de måste ha en gmail adress. De måste inte längre använda sitt barns inloggning för att kunna se vad barnet producerat i GAFE. Verkar väldigt smidigt.

Men kom ihåg att vi inte ska använda GAFE för att delge utvecklingsplaner eller betyg /omdömen.

Annelie Medoc redogör som vanligt väldigt bra i sin film hur det fungerar.
Classroom för vårdnadshavare

 

Classroom i Svedala

Bra tips på hur du som lärare kan gör lektionsplanering tillgänglig och tydlig för dina elever. Ulrika Wulffsberg lägger den i en Google presentation under fliken Om i sitt Classroom. Då finns det alltid kvar där och försvinner inte i flödet.

Jag gillar också idén med att göra en tydlig början på lektionen, precis som vi gör på möten med vuxna. Det är det här vi ska göra idag och vi kommer att sluta klockan xx.xx.

Länk till hennes blogg där du kan läsa mer

Malmö stad om digitala klassrum

På Rosengårdsskolans mellanstadium arbetar elever och lärare papperslöst. Istället för stenciler och lappar används digitala klassrum. Uppgifter, planeringar, filmer och mycket annat samlas på ett och samma ställe. Med hjälp av de digitala klassrummen upplever lärarna att stressen minskar och att samplanering förenklas.

Läs artikeln på deras pedagogwebb

Pedagog Malmö

Eller se filmen där de berättar

Malmö lärare berättar