Category Archives: Programmering

Programmering kommer i kursplaner

Hittade sidan Teachershack om Dansprogrammering där eleverna kan förstå själva principen om kodning. Det finns tips på kommandon man kan använda för att få  ”robotar” (dvs några elever som vill ställa upp och spela robotar) att dansa.

dansprogr

Försök dansa det här du 😉

Någon som vill prova i sin klass? Hör av dig om hur det går, kanske flera lärare som vill prova innan det kommer in i kursplanerna?
(Se nedan hur förslaget ser ut).

Skolverket lagde nämligen fram en Nationell strategi för skolans digitalisering för regeringen i april. I den står det bland annat om att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Att huvudmannen ska se till att  det finns tillräcklig infrastruktur, i vilken också ingår teknisk och pedagogisk IT-support samt att varje elev från årskurs 1 har varsitt digitalt verktyg. Visionen är att detta ska nås till 2020.

De har också lämnat in ett förslag till förändringar i kursplanerna, samt en utredning om digitala nationella prov.

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.
  • I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.
  • I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

 

Annonser