Category Archives: tips på resurser

Manual till Chromebooks

Några av lärarna i kommun har blivit frustrerad av att inte riktigt kunna hur man hanterar en Chromebook. Det är ju bara eleverna som har sådana egentligen men ibland måste ju lärarna kunna lite för att hjälpa.chromebook-logo

Här finns en manual för de enklaste manövrarna när du använder på en Chromebook.

Hur du smartare använder styrplattan.

Hur man kan redigera dokument offline

Annonser

Att leda i tekniktäta klassrum

Nu har Skolverket släpp en till kurs i sin Lärplattform kring digitalisering av skolväsendet.

Den heter Att leda i tekniktäta klassrum och ser lovande ut. Arbetslaget kan bland annat läsa artiklar från våra mest meriterade pedagoger som utvecklat IT i sin undervisning. De kan dessutom beställa en föreläsning via Skype speciellt för det egna arbetslaget. Tanken är också att varje pedagog ska genomföra något i sin klass och reflektera kring det tillsamman med sina kollegor.
Några av modulerna är inte klara ännu men det finns redan en hel del att jobba med. Det finns också tips till den som fungerar som handledare.
Återstå att se om någon skola hoppar på detta…

Nu kommer kurserna kring digitalisering i skolan.

Skolverkets första modul för fortbildning av lärare finns nu tillgänglig på deras sida. Kommer som ett brev på posten efter att jag hade fortbildning för Nyhedens och Kvarnbackskolan i  måndags just i dessa frågor.
Ser genast att de arbetslag som var med kunde fortsätta arbeta tillsammans kring detta och använda sig av modulerna. Tror att det måste förankras hos rektorer och kanske att en handledare ska utses så att det blir av. Det är lätt att sådant här annars drunknar i det vardagliga arbetet.

Min presentation från i måndags hittar ni här:
Digital kompetens – mediekritiskt förhållningssätt

Skolverkets lärmoduler om Kritisk användning av nätet

Bildresultat för skolverket lärportalen

Eminent genomgång av Classroom

Jag dammsuger ju webben emellanåt efter bra resurser som jag själv inte hinner skapa. Just nu är jag ofta ute i klasser och lär ut hur de ska arbeta i GAFE. Antingen med Drive- docs- dela eller i Classroom.
Vår granne Östersund har en resurs i Manuel Lindström som arbetar på kastalskolan. Han har gjort mycket bra genomgångar av mycket av det du som lärare kan använda i GAFE. Jag fastnar vid hans filmer om Classroom. Jag ska nämligen träffa kulturskolan och modersmålslärare vecka 44, de använder iPad som arbetsverktyg, så filmerna Manuel ger mig en bra överblick av vad som går att göra på Ipad och vad man måste använda en webb-läsare till. Vill nu dessa lärare börja jobba i Classroom, får vi väl se till att de har det verktyg de behöver för att arbeta.

Länk till Manuels filmer Digipedagog

Programmering kommer i kursplaner

Hittade sidan Teachershack om Dansprogrammering där eleverna kan förstå själva principen om kodning. Det finns tips på kommandon man kan använda för att få  ”robotar” (dvs några elever som vill ställa upp och spela robotar) att dansa.

dansprogr

Försök dansa det här du 😉

Någon som vill prova i sin klass? Hör av dig om hur det går, kanske flera lärare som vill prova innan det kommer in i kursplanerna?
(Se nedan hur förslaget ser ut).

Skolverket lagde nämligen fram en Nationell strategi för skolans digitalisering för regeringen i april. I den står det bland annat om att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Att huvudmannen ska se till att  det finns tillräcklig infrastruktur, i vilken också ingår teknisk och pedagogisk IT-support samt att varje elev från årskurs 1 har varsitt digitalt verktyg. Visionen är att detta ska nås till 2020.

De har också lämnat in ett förslag till förändringar i kursplanerna, samt en utredning om digitala nationella prov.

  • I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.
  • I teknik föreslås programmering handla till exempel om att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.
  • I samhällskunskap handlar det bland annat om att förstärka medie- och informationskunnighet, ökad medvetenhet om hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på oss medborgare men också hur det ger ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.
  • I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

 

Lässtrategier – skrivprojekt

Inspiration för de som arbetar med läsprojekt och språkutveckling.
Josef Sahlin delar förtjänstfullt med sig av sina projekt.
Han beskriver på ett enkelt sätt på sin blogg hur han arbetar i en längre process med läsning och skrivande på mellanstadiet och uppåt.
Till exempel Monstret som riktar sig till åk 3-6. Eleverna ges bestämda förutsättningar för att skriva nio kapitel. Det handlar också om att ta del av kamraters texter och annan litteratur.
Du hittar en lärarhandledning här.

Verkar det inte spännande? Jag kommer gärna ut till klasser i Krokom och hjälper till med att genomföra att sådant projekt kopplat till att använda våra digitala verktyg.
Hör bara av dig!

lasastrategier

Lästrategier av Josef Sahlin     CC-BY-NC-ND

 

Självrättande quiz i Google Formulär

Google har nu gett oss en möjlighet att använda självrättande formulär utan Fluubaroo. Det finns bara flervalsfrågor och sant/falsk alternativ att välja på än så länge.
Patricia Diaz berättar mer, kolla på hennes blogg

För att göra formulär där eleverna kan skriva svar och formuläret ”självrättas” kan du använda tillägget Flubaroo. Det har Sara Bruun bloggat om.